Anasayfa>Genel>OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmalığı
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmalığı
 • KURULUŞTA MEVCUT TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ
 • KANUN VE MEVZUATLARA UYUMLULUK TESPİTİ
 • MEVCUT UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
 • YAŞANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ANALİZİ
 • ÇALIŞMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
 • ÇALIŞMA PLANLAMASI
 • EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN KURULMASI
 • RİSK HEDEFLERİ VE ÖNLEMLERİ
 • ACİL DURUM PLANLARI
 • SİSTEMİN TETKİKİ
 • YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ